Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających obszar produkcji i logistyki w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Podstawą naszej pracy jest renomowany system SOLUTIO DIGITAL produkcji słowackiej firmy SOVA DIGITAL s.r.o.

Reprezentujemy system na zasadzie wyłączności w regionie południowo – zachodniej Polski.

System SOLUTIO DIGITAL ma charakter wielomodułowy i posiada sprawdzoną w praktyce możliwość adaptacji dla konkretnych warunków i firm.

Wychodzimy z złożenia, że nie ma dwóch identycznych firm dlatego każde wdrożenie jest inne. Przy czym proces wdrożenia to przedsięwzięcie wielowątkowe i skomplikowane. Dlatego też w ramach podstawowej oferty wykonujemy :

 • Konsulting biznesowy w zakresie przygotowania firmy klienta do wdrożenia systemu
 • Analizę przedwdrożeniową oraz korzystny i optymalny dla klienta dobór rozwiązań,
 • Opracowanie projektu rozwiązania informatycznego wraz z niezbędnymi modyfikacjami odpowiadającymi indywidualnym wymaganiom.
 • Wykonanie wdrożenia (a w tym szkolenia i testowanie oraz nadzór powykonawczy oraz serwisowy).
 • Dostarczenie nietypowych funkcjonalności uzupełniających wdrażany system stanowi jeden z istotnych elementów naszej metodyki wdrożenia systemu.
 • Realizowane przez nas projekty mają charakter indywidualny i dostosowany do rzeczywistych potrzeb klienta.

Dla klientów pełnimy rolę integratora rozwiązań z zakresu systemów zarządzania przedsiębiorstwem a szczególnie dla systemów obsługi produkcji oraz logistyki. Główne obszary naszych wdrożeń to :

 • Zarządzanie wiedzą techniczna i konstrukcyjną w przedsiębiorstwa – moduł PDM,
 • Obsługa procesu produkcyjnego - moduł MRP,
 • Elektroniczny obieg dokumentów – moduł Toki Pracy,
 • Zarządzanie kontaktami z kontrahentami – moduł CRM
 • Obsługa gospodarki materiałowej – moduł Gospodarka Materiałowa,
 • Zarządzanie logistyką również poprzez rozwiązania radiowe RFID,

System SOLUTIO DIGITAL (dawniej SOVA) potrafi obsługiwać firmy wielooddziałowe bądź grupy kapitałowe a także funkcjonuje poprzez Internet co zdecydowanie poszerza jego możliwości i przydatność.

Natomiast systemy klasy RFID (Radio Frequency Identyfication) stwarzają nowe możliwości dla centrów magazynowych oraz logistycznych. Podstawowy system RFID składa się z trzech głównych elementów, którymi są tag (transponder), czytnik i oprogramowanie.

Każdy z elementów systemu musi być właściwe dobrany do warunków w których ma pracować. Uwzględnia się przede wszystkim potrzeby i oczekiwania użytkownika oraz otoczenie (środowisko i skalę), w którym system będzie funkcjonował.

Technologia RFID zastosowana w warunkach integracji z systemem informatycznym PLM, ERP lub Magazynu Wysokiego Składowania poprzez kody EPC (Electrobic Product Code) pozwoli na natychmiastową identyfikację rejestrację dowolnych zdarzeń z obszaru obrotu towarowo-materiałowego. Istotnej wpłynie na jego przyspieszenie oraz eliminacje błędów ewidencyjnych. Dzięki tej technice możliwe jest:

 1. Dokładne gromadzenie danych.
 2. Śledzenie wyrobu w całym łańcuchu dostaw.
 3. Odbieranie/zwrot towarów.
 4. Zarządzanie logistyczne.
 5. Gospodarka magazynowa.
 6. Zabezpieczenia przeciw kradzieży.
 7. Zabezpieczenia przed fałszerstwami w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Dostarcza użytkownikowi.

Ponadto nasza oferta obejmuje dostawę oraz instalację infrastruktury sprzętowo-systemowej, niezbędnej do realizacji wdrożenia.

 

 

ISI LAB - Copyright 2011